Service, kommunikation og ledelse

For fysioterapeuter og klinikker

Fysiokurser.dk tilbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus målrettede kurser og udviklingsforløb til fysioterapeuter og klinikker. Få ny viden, nye kompetencer og værktøjer, der kan styrke både klinikken og relationen til patienterne.

Herunder kan du læse mere om dit udbytte af de enkelte forløb inden for service, kommunikation og ledelse.

Vi tilbyder både teamdage, kurser og akademifag. Akademifagene er formelt kompetencegivende, de afsluttes med eksamen og giver ECTS point. 

Teamdag for klinikken - fokus på udvikling og nye rutiner 
Formålet med teamdagen er, at I sammen får vendt mulighederne for udvikling af rutiner og processer i klinikken.
Vejledning med nærvær og attitude, kursus 

På kurset har vi fokus på, hvordan du kan skabe både tid - og finde den rette vinkel til at få fortalt om klinikkens forskellige ydelser. På en måde som passer til dig – og med patienten i centrum, så du kan vejlede om de muligheder der er - og det som er bedst for patienten.

Driftsoptimering for klinikledere, kursus
Formålet med kurset er at give dig teoretisk og praktisk viden, som styrker dig i rollen som driftsleder i klinikken.
Ledelse i praksis, akademifag
Ledelse i praksis er for dig, der vil have ny inspiration og ledelsesværktøjer, du kan bruge i klinikken med det samme.
Service, akademifag
Et forløb for dig, der vil arbejde med god service som en vigtig del af den gode patientoplevelse og profilering af klinikken.