Fødevareteknologi

akademiuddannelsen proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Med faget 'fødevareteknologi' får du viden om fødevareproduktion i stor skala, herunder konservering og sikkerhed.

Du bliver i stand til i en struktureret sammenhæng at tilegne dig ny viden om fødevareproduktion og fødevareteknologi. Derudover får du kompetencer til at planlægge, løse, kontrollere og deltage i arbejdsopgaver inden for fødevareproduktion, hvor der tages hensyn til gældende lovgivning, fødevaresikkerhed og sensorisk kvalitet.

Indhold

  • Råvarer- og færdigvarers kvalitet og funktionalitet
  • Konserveringsmetoder 
  • Fødevarelovgivning 
  • HACCP og Egenkontrol

Dit udbytte

Når du har taget faget 'fødevareteknologi' kan du:

  • tilrettelægge en fødevareproduktion fra råvarer til færdigvarer
  • vurdere en fødevare og de ændringer, der sker ved fremstilling og opbevaring
  • tilrettelægge en fødevareproduktion fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt ud fra et kendskab til kemiske, fysiske og mikrobiologiske risici
  • formidle en recept på en fødevareproduktion

Eksamen og ECTS

'Fødevareteknologi' afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde. Faget giver 10 ECTS-point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Fødevareteknologi' er et fag på akademiuddannelsen proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.