Fødevareteknologi

Med faget 'fødevareteknologi' får du viden om fødevareproduktion i stor skala, herunder konservering og sikkerhed.

Du bliver i stand til i en struktureret sammenhæng at tilegne dig ny viden om fødevareproduktion og fødevareteknologi. Derudover får du kompetencer til at planlægge, løse, kontrollere og deltage i arbejdsopgaver inden for fødevareproduktion, hvor der tages hensyn til gældende lovgivning, fødevaresikkerhed og sensorisk kvalitet.

Indhold

  • Råvarer- og færdigvarers kvalitet og funktionalitet
  • Konserveringsmetoder 
  • Fødevarelovgivning 
  • HACCP og Egenkontrol

Dit udbytte

Når du har taget faget 'fødevareteknologi' kan du:

  • tilrettelægge en fødevareproduktion fra råvarer til færdigvarer
  • vurdere en fødevare og de ændringer, der sker ved fremstilling og opbevaring
  • tilrettelægge en fødevareproduktion fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt ud fra et kendskab til kemiske, fysiske og mikrobiologiske risici
  • formidle en recept på en fødevareproduktion

Eksamen og ECTS

'Fødevareteknologi' afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde. Faget giver 10 ECTS-point