Fødevareteknologi

Med faget får du en viden om fødevareproduktion i stor skala – herunder konservering og sikkerhed. Du bliver i stand til i en struktureret sammenhæng at tilegne dig ny viden om fødevareproduktion og fødevareteknologi. Derudover at planlægge, løse, kontrollere og deltage i arbejdsopgaver inden for fødevareproduktion, hvor der tages hensyn til gældende lovgivning, fødevaresikkerhed og sensorisk kvalitet.

Indhold

 • Råvarer- og færdigvarers kvalitet og funktionalitet
  - Frugt, grøntsager, kød, fisk og cerealier
  - Ændringer i råvaren under lagring
  - Kvalitetsændringer fra råvare til færdigvare
 • Konserveringsmetoder
  - Køl, frysning, vandaktivitetssænkning, varmebehandling og røgning
 • Fødevarelovgivning
  - Varedeklaration, næringsdeklaration og positivlisten
 • HACCP og Egenkontrol
  - Lovgivning om hygiejne og egenkontrol, patogener og HACCP-principper

Dit udbytte

Når du har taget faget kan du:

 • tilrettelægge en fødevareproduktion fra råvarer til færdigvarer
 • vurdere en fødevare og de ændringer, der sker ved fremstilling og opbevaring
 • tilrettelægge en fødevareproduktion fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarligt ud fra et kendskab til kemiske, fysiske og mikrobiologiske risici
 • formidle en recept på en fødevareproduktion.

Eksamensform

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde.