Fødevarekemi

Med faget 'fødevarekemi får du kendskab til den kemiske struktur og de funktionelle egenskaber af komponenter i fødevarer.

Indhold

  • Sammensætning af og kemiske ændringer i fødevarer
  • Vand: egenskaber og vandaktivitet
  • Proteiner
  • Kulhydrater
  • Vitaminer og mineraler
  • Tilsætningsstoffer 

Dit udbytte

Når du har taget faget 'fødevarekemi kan du:

  • vurdere den kemiske struktur af komponenter i fødevarer, og deres funktion
  • vurdere de kemiske ændringer i fødevarer, der sker ved bearbejdning og opbevaring
  • fremstille og udvikle fødevarer, med udgangspunkt i viden om kemisk struktur af komponenter

Eksamen og ECTS

'Fødevarekemi' afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde.  Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Fødevarekemi' giver 10 ECTS-point.