Fødevarekemi

Akademiuddannelsen proces-, laboratorie- og bioteknologi

Med faget 'fødevarekemi får du kendskab til den kemiske struktur og de funktionelle egenskaber af komponenter i fødevarer.

Indhold

  • Sammensætning af og kemiske ændringer i fødevarer
  • Vand: egenskaber og vandaktivitet
  • Proteiner
  • Kulhydrater
  • Vitaminer og mineraler
  • Tilsætningsstoffer 

Dit udbytte

Når du har taget faget 'fødevarekemi kan du:

  • vurdere den kemiske struktur af komponenter i fødevarer, og deres funktion
  • vurdere de kemiske ændringer i fødevarer, der sker ved bearbejdning og opbevaring
  • fremstille og udvikle fødevarer, med udgangspunkt i viden om kemisk struktur af komponenter

Eksamen og ECTS

'Fødevarekemi' afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde.  Du får karakter efter 7-trinsskalaen. 'Fødevarekemi' giver 10 ECTS-point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Fødevarekemi' er et fag på akademiuddannelsen proces-, laboratorie- og bioteknologi, der er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.