Event management

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi

Med ’event management’ bliver du kvalificeret til at afvikle et event, uanset størrelse, fra idé til gennemførsel og efterfølgende evaluering.

Du får ledelseskompetencer, som du kan anvende i designprocessen, analysen, planlægningen, budgetlægningen og finansiering i forbindelse med afholdelse af events.

Indhold

 • Design af events set i en oplevelsesøkonomisk kontekst
 • Forskellige typer af events
 • Projektledelsesværktøjer
 • Teamsætning
 • Ledelse af frivillige
 • Projekt- og økonomistyring
 • Risikostyring og kriseledelse
 • Fundraising
 • Idéudvikling og -vurdering
 • Events i praksis.

Udbytte

'Event management' er for dig, der ønsker værktøjer til at kunne:

 • anvende centrale projektledelsesværktøjer, herunder behovsanalyse, målopsætning, interessent- og risikoanalyse
 • designe og udvikle nye idéer og koncepter til events
 • indgå som projektleder eller projektdeltager i event management
 • finde eventens interessenter og håndtere involveringen af disse
 • formidle idéerne og tankerne bag forskellige interessenter og målgrupper
 • idésælge til interessenter
 • planlægge og styre en event i praksis, således at der frembringes events med større rentabilitet og effektivitet.

Eksamen og ECTS

’Event management’ afsluttes med en mundtlig prøve kombineret med et praktisk produkt og disposition. ’Event management’ giver 10 ECTS-point

Fleksibel efteruddannelse

'Event management' er et valgfag på akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, som er en del af det merkantile fagområde. 

'Event management' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser og du kan tage 'event management' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her