Erhvervsret

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

Med faget opnår du kompetencer, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Du vil således kunne tage professionel del i identifikation og forebyggelse af juridiske problemstillinger i såvel et nationalt som globalt virksomhedsmiljø.

Indhold

  • Retskilder, domstolssystemet og procesret
  • Aftaleret
  • Køberet: nationalt og internationalt
  • E-handel
  • Markedsførings- og konkurrenceret
  • Erstatning og forsikring
  • Ansættelsesret
  • Kreditsikring: pant, kaution og ejendomsforbehold
  • Insolvensret
  • Virksomhedsformer og hæftelse.

Fleksibel efteruddannelse

'Erhvervsret' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, som er en del af det merkantile fagområde. 'Erhvervsret' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'erhvervsret' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her