Erhvervsøkonomi

Et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring samt akademiuddannelsen i skatter og afgifter

Erhvervsøkonomi giver dig en helhedsopfattelse af virksomheders økonomi og de mange parametre, der spiller ind på god, økonomisk planlægning. God økonomi er grundlaget for en sund forretning. Men skal du give effektiv økonomisk rådgivning, har du brug for at kende til alle virksomhedens økonomiske processer, og hvordan de spiller sammen.

Indhold

  • Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold
  • Aktivitetsoptimering
  • Totalbudgettering
  • Investering og finansiering
  • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis.

Fleksibel efteruddannelse

'Erhvervsøkonomi' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring samt akademiuddannelsen i skatter og afgifter, som begge er en del af det merkantile fagområde. 'Erhvervsøkonomi' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'erhvervsøkonomi' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her