Eksport og internationalisering

Med faget lærer du at analysere og vurdere virksomhedens eksportparathed og udvikle eksportstrategier. Du får viden om eksportformer, den internationale værdikæde og internationale afsætningskanaler, og du får kompetencer til at planlægge og gennemføre virksomhedens eksportsalg i praksis.

Vi anbefaler, at du tager faget ’markeds- og kulturanalyse’, før du starter.

 

Indhold

 • Eksportparathed, -motiver og -barrierer
 • Den overordnede eksportstrategi og go-to-market-strategier
 • Eksportformer
 • Den internationale værdikæde
 • Valg og prioritering af eksportmarkeder
 • Vurdering af målgruppe og identifikation af internationale kunder
 • Eksport gennem agenter og distributører samt etablering af datterselskaber
 • Risikostyring i eksportarbejdet
 • Internationale salgs- og leveringsbetingelser og samhandelskontrakter
 • Eksportsalgets planlægning og opfølgning
 • International parametertilpasning
 • Intern organisering af eksportsalget
 • Eksportsælgerens rolle
 • Eksportnetværk, støtteordninger og klynger
 • Internationale samhandelsorganisationer.

 

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • vurdere virksomhedens eksportparathed og komme med forslag til håndtering af eksportmuligheder og - barrierer
 • udarbejde virksomhedens eksportstrategi og de mere specifikke go-to-market-strategier
 • analysere den internationale værdikæde i forbindelse med salg til udenlandske kunder
 • opstille og følge op på eksportsalgsmål
 • arbejde med teknikker til valg, motivation, styring og evaluering af udenlandske agenter og distributører
 • vurdere praksisnære problemstillinger i forbindelse med valg af eksportmarkeder, eksportform og internationale afsætningskanaler
 • udnytte potentialet for udenlandsk afsætning optimalt ved at udvikle virksomhedens eksportindsats
 • planlægge og gennemføre eksportsalget i praksis.

 

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et projekt. Faget svarer til 10 ECTS-point.