E-handel

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

’E-handel’ giver dig solide kompetencer til at analysere, udvikle og udarbejde løsningsforslag til e-handelskoncepter og webshops. Med faget får du nyttig viden om centrale teorier, metoder, praksisser og trends inden for e-handel.

Du får viden, så du i praksis kan bidrage med analyse, forslag, argumentation, vurdering og udvælgelse i forhold til virksomhedens e-handelskoncepter – herunder også praktiske løsninger og teknologi. Du lærer at udvikle forslag til konkrete e-handelsløsninger, at analysere trends og tendenser og at vurdere, hvilken teknisk løsning der bedst matcher virksomhedens behov. Du får konkrete værktøjer, så du kan agere som projektleder i samarbejde med både partnere, kunder og brugere.

Vi anbefaler, at du tager faget ’digital markedsføring’, før du starter.

Indhold

 • E-handelsbegrebet
 • Forretningsmodeller og business cases for e-handel
 • E-strategi og e-handel samt integration og sammenhæng med den overordnede strategi
 • National og international e-handelsstrategi
 • Analyse af behov for e-handelsløsninger
 • Webshoppens rolle og sortiment
 • Lager og logistik i forbindelse med e-handel
 • Teknologi, funktionalitet og design i webshops
 • Markedsudvikling og trends inden for e-handel
 • Relevant jura, herunder handelsbetingelser og håndtering af persondata
 • Projektledelse ved udvikling af e-koncepter og e-handelsløsninger
 • Front- og back-end-systemers samspil teoretisk og praktisk inden for e-handel, fx ERP, CMS, betalingsmoduler og -platforme
 • Strategier for salg og mersalg i relation til brugeradfærd og konverteringsoptimering.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • analysere trends og tendenser inden for national og international e‐handel
 • analysere hvilke e-handelsløsninger, der vil skabe størst værdi for virksomheden og vurdere og vælge den optimale tekniske løsning til virksomhedens behov
 • formidle eksisterende og nye e‐handelskoncepter til samarbejdspartnere
 • udarbejde og implementere virksomhedens e-handelsstrategi i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi og mål
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller samt præsentere resultater for fagfæller, samarbejdspartnere og ikke-specialister
 • håndtere virksomhedens e-handelsstrategier – både selvstændigt og i tværgående teams
 • sammenkoble e-handel og markedsføring – både teoretisk og praktisk
 • forstå juraen i forbindelse med e-handel.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Faget svarer til 10 ECTS-point.   

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'E-handel' er et fag på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.