E-handel

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

’E-handel’ giver dig solide kompetencer til at analysere, udvikle og udarbejde løsningsforslag til e-handelskoncepter og webshops. Med faget får du nyttig viden om centrale teorier, metoder, praksisser og trends inden for e-handel.

Du får viden, så du i praksis kan bidrage med analyse, forslag, argumentation, vurdering og udvælgelse i forhold til virksomhedens e-handelskoncepter – herunder også praktiske løsninger og teknologi. Du lærer at udvikle forslag til konkrete e-handelsløsninger, at analysere trends og tendenser og at vurdere, hvilken teknisk løsning der bedst matcher virksomhedens behov. Du får konkrete værktøjer, så du kan agere som projektleder i samarbejde med både partnere, kunder og brugere.

Vi anbefaler, at du tager faget ’digital markedsføring’, før du starter.

Indhold

 • E-handelsbegrebet
 • Forretningsmodeller og business cases for e-handel
 • E-strategi og e-handel samt integration og sammenhæng med den overordnede strategi
 • National og international e-handelsstrategi
 • Analyse af behov for e-handelsløsninger
 • Webshoppens rolle og sortiment
 • Lager og logistik i forbindelse med e-handel
 • Teknologi, funktionalitet og design i webshops
 • Markedsudvikling og trends inden for e-handel
 • Relevant jura, herunder handelsbetingelser og håndtering af persondata
 • Projektledelse ved udvikling af e-koncepter og e-handelsløsninger
 • Front- og back-end-systemers samspil teoretisk og praktisk inden for e-handel, fx ERP, CMS, betalingsmoduler og -platforme
 • Strategier for salg og mersalg i relation til brugeradfærd og konverteringsoptimering.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • analysere trends og tendenser inden for national og international e‐handel
 • analysere hvilke e-handelsløsninger, der vil skabe størst værdi for virksomheden og vurdere og vælge den optimale tekniske løsning til virksomhedens behov
 • formidle eksisterende og nye e‐handelskoncepter til samarbejdspartnere
 • udarbejde og implementere virksomhedens e-handelsstrategi i overensstemmelse med virksomhedens overordnede strategi og mål
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller samt præsentere resultater for fagfæller, samarbejdspartnere og ikke-specialister
 • håndtere virksomhedens e-handelsstrategier – både selvstændigt og i tværgående teams
 • sammenkoble e-handel og markedsføring – både teoretisk og praktisk
 • forstå juraen i forbindelse med e-handel.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen kombineret med en erhvervscase. Faget svarer til 10 ECTS-point.   

Fleksibel efteruddannelse

'E-handel' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, som er en del af det merkantile fagområde. 'E-handel' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'e-handel' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her