Distribueret programmering

Med distribueret programmering kvalificerer du dig til at kunne bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af distribuerede it-systemer. Du får samtidig et stort kendskab til teknologiske aspekter og ny teknologi.

Indhold

  • Distribueret arkitektur
  • Netværksprotokoller
  • Applikationsprotokoller
  • Netværksprogrammering
  • Centrale sikkerhedsmæssige begreber og trusler
  • Principper for design og realisering af distribuerede systemer

Udbytte

Når du har taget faget kan du:

  • inddrage relevante teknologiske aspekter i udviklingen af en hensigtsmæssig systemarkitektur
  • anvende en programmeringsgrænseflade til kommunikationsnetværk
  • anvende standardkomponenter til sikker kommunikation
  • anvende udbredte applikationsprotokoller. 

Eksamen og ECTS-Point

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og en skriftlig opgave.

Faget svarer til 5 ECTS-point.