Digital markedsføring

Akademiuddannelsen i international handel og markedsføring

Formålet med faget er at kvalificere dig til professionelt at føre virksomhedens digitale markedsføringsstrategi ud i livet.

Du lærer at lede og deltage i analyse, planlægning og udførelse af forskellige former for digital markedsføring. Du lærer at vurdere potentialet for salg af virksomhedens produkter online, og du får værktøjer til at sikre et optimalt udbytte af den digitale markedsføringsindsats.

Indhold

 • Digital strategi
 • Målsætninger og KPI (Key Performance Indicators)
 • Webanalyse
 • Konvertering og konverteringsoptimering
 • Usability og brugertests
 • Søgemaskineoptimering
 • Digital reklame og annoncering
 • Konceptudvikling til mobile enheder
 • Sociale medier
 • Relevant jura.

Dit udbytte

Med faget får du kompetencer til at :

 • Anvende digitale markedsføringsbegreber, -modeller, -teorier, -metoder og -værktøjer til at implementere digitale markedsføringsaktiviteter og vurdere effekten af dem
 • Vurdere potentialet for salg af virksomhedens ydelser og produkter online
 • Opstille mål og vurdere nøgleområder for virksomhedens digitale strategi
 • Planlægge og udarbejde annonce- og reklamekampagner til digitale medier
 • Vurdere potentialet for mobil markedsføring og være med til at udvikle nye mobile koncepter
 • Vurdere potentialet for digital markedsføring og bidrage til at udvikle nye digitale koncepter
 • Identificere relevant jura og vurdere konsekvenserne for virksomhedens digitale markedsføring.

Eksamen og ECTS-point

Du afslutter forløbet med en mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og disposition. Du får karakter efter 7-trinsskalaen. ”Digital markedsføring” giver 10 ECTS-point.

Fleksibel efteruddannelse

'Digital markedsføring' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, som er en del af det merkantile fagområde. 'Digital markedsføring' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'digital markedsføring' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her