Organisering

Udbydes i samarbejde med de tekniske og produktionsrettede brancheforeninger

Med faget ’organisering’ får du indsigt i og konkrete værktøjer til at organisere og lede mindre teams og projekter. Du får desuden forståelse for et teams sammenhæng med den øvrige organisation.

Dit udbytte

Med faget får du kompetencer til at organisere og lede afgrænsede enheder og mindre eller mellemstore udviklingsprojekter.

Du lærer bl.a. at:

  • anvende centrale metoder og værktøjer, der knytter sig ledelse og organisering relateret til udviklingsprojekter og drift
  • anvende centrale metoder til personlig udvikling og til udvikling i samspillet i grupper
  • anvende centrale ledelses- og motivationsteorier i forbindelse med problemløsning
  • vurdere og opstille løsningsmuligheder for virksomhedens behov for strategisk og organisatorisk udvikling og innovation og vurdere løsninger herpå

Indhold

  • Organisatoriske grundelementer og sammenhænge
  • Organisationsstruktur
  • Individ og grupper
  • Ledelse

Syv ugers undervisning og eksamen

Undervisningsformen er praksisnær og veksler mellem underviseroplæg, diskussioner, øvelser og opgaver – individuelt, i teams og samlet. Vi lægger vægt på, at du som studerende involverer dig og deltager aktivt. 

Vi gennemfører faget sammen med faget ’anvendt økonomi’ over en periode på syv uger. I perioden er der syv undervisningsdage fra 8.00-16.00 og en eksamensdag. Derudover er der selvstudium i form af læsning, opgaveskrivning samt sparring med fx medstuderende og kolleger. 

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt en synopsis.

Pris

Prisen er ekskl. bøger.

Du kan vælge selv at betale eller få det betalt af din arbejdsgiver.

Hvis du er overenskomstansat, kan du søge midler via en en kompetencefond (via din overenskomst). Du kan fx søge Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), hvor du kan få tilskud til deltagergebyr, undervisningsmateriale mv.

Er du i tvivl, så spørg din fagforening om dine muligheder.

En del af en akademiuddannelse

‘Organisering’ er et akademifag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. En akademiuddannelse er en statsanerkendt, kompetencegivende efteruddannelse og eksamen på akademiniveau.

Faget giver 5 ECTS-point. Du kan senere tage andre fag og få en hel akademiuddannelse. En akademiuddannelse består af fag svarende til 50 ECTS-point og et afgangsprojekt på 10 ECTS-point.