Konceptudvikling

Udbydes i samarbejde med de tekniske og produktionsrettede brancheforeninger

Med faget ’konceptudvikling’ får du indsigt i praksis og metoder inden for ledelse af konceptudvikling, så du kan lede afgrænsede kreative processer og indgå i større tværfaglige kreative processer og miljøer.

Målgruppe

’Konceptudvikling’ henvender sig til ledere, projektledere og specialister med særlig interesse for, hvordan man skaber bæredygtige og kommunikativt attraktive koncepter i forbindelse med innovation.

Indhold

  • Den kreative proces
  • Det kreative miljø
  • Rapid Prototyping

Udbytte

Med ’konceptudvikling’ får du kompetencer til at:

  • vurdere og anvende forskellige metoder til at fremme kreative miljøer
  • vurdere og anvende forskellige værktøjer til analysere, afkode og skabe mønstergenkendelse i forhold til produktaftagerens hverdag
  • vurdere og anvende forskellige metoder og værktøjer til visualisering eller hurtig prototyping
  • vurdere og anvende forskellige metoder og værktøjer til at indbygge kreative samarbejdsmønstre i en organisation.

Syv ugers undervisning og eksamen

Undervisningsformen er praksisnær og veksler mellem underviseroplæg, diskussioner, øvelser og opgaver – individuelt, i teams og samlet. Vi lægger vægt på, at du som studerende involverer dig og deltager aktivt. 

Vi gennemfører faget sammen med faget ’forretningsmodeller’ over en periode på syv uger. I perioden er der syv undervisningsdage fra 8.00-16.00 og en eksamensdag. Derudover er der selvstudium i form af læsning, opgaveskrivning samt sparring med fx medstuderende og kolleger. 

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt en synopsis.

Pris

Prisen er ekskl. bøger.

Du kan vælge selv at betale eller få det betalt af din arbejdsgiver.

Hvis du er overenskomstansat, kan du søge midler via en en kompetencefond (via din overenskomst). Du kan fx søge Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), hvor du kan få tilskud til deltagergebyr, undervisningsmateriale mv.

Er du i tvivl, så spørg din fagforening om dine muligheder.

En del af en akademiuddannelse

‘Organisering’ er et akademifag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. En akademiuddannelse er en statsanerkendt, kompetencegivende efteruddannelse og eksamen på akademiniveau.

Faget giver 5 ECTS-point. Du kan senere tage andre fag og få en hel akademiuddannelse. En akademiuddannelse består af fag svarende til 50 ECTS-point og et afgangsprojekt på 10 ECTS-point.