Forretningsmodeller

Udbydes i samarbejde med de tekniske og produktionsrettede brancheforeninger

Med faget ’forretningsmodeller’ lærer du at håndtere analyse og udvikling af forretningsmodeller for et projekt eller afgrænset forretningsområde baseret på analyser af eksterne og interne forhold. Og får også kompetencer til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af nye forretningsmodeller.

Du får viden om og forståelse for systemteori og forretningsmodellernes udvikling, og du får indsigt i de forskellige forretningsmodellers anvendelighed til beskrivelse af et bestemt område.

Indhold

  • Interne analyser
  • Eksterne analyser
  • Situationsanalyse
  • Mål og strategier
  • Organisatoriske udfordringer/tilpasninger

Dit udbytte

Med ’forretningsmodeller’ får du kompetencer til at:

  • vurdere og sammenligne forskellige forretningsmodeller
  • vurdere forskellige informationsindsamlingsmetoder
  • beskrive, analysere og vurdere en konkret virksomhedsforretningsmodeller
  • komme med forslag til ændringer af en konkret forretningsmodel baseret på analyser af eksterne og interne forhold
  • vurdere og analysere interne og eksterne faktorer der påvirker forretningsmodellen.

Syv ugers undervisning og eksamen

Undervisningsformen er praksisnær og veksler mellem underviseroplæg, diskussioner, øvelser og opgaver – individuelt, i teams og samlet. Vi lægger vægt på, at du som studerende involverer dig og deltager aktivt. 

Vi gennemfører faget sammen med faget ’konceptudvikling’ over en periode på syv uger. I perioden er der syv undervisningsdage fra 8.00-16.00 og en eksamensdag. Derudover er der selvstudium i form af læsning, opgaveskrivning samt sparring med fx medstuderende og kolleger. 

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt en synopsis.

Pris

Prisen er ekskl. bøger.

Du kan vælge selv at betale eller få det betalt af din arbejdsgiver.

Hvis du er overenskomstansat, kan du søge midler via en en kompetencefond (via din overenskomst). Du kan fx søge Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), hvor du kan få tilskud til deltagergebyr, undervisningsmateriale mv.

Er du i tvivl, så spørg din fagforening om dine muligheder.

En del af en akademiuddannelse

‘Organisering’ er et akademifag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. En akademiuddannelse er en statsanerkendt, kompetencegivende efteruddannelse og eksamen på akademiniveau.

Faget giver 5 ECTS-point. Du kan senere tage andre fag og få en hel akademiuddannelse. En akademiuddannelse består af fag svarende til 50 ECTS-point og et afgangsprojekt på 10 ECTS-point.