Anvendt økonomi

Udbydes i samarbejde med de tekniske og produktionsrettede brancheforeninger

Med faget ’anvendt økonomi’ får du overordnet forståelse for økonomistyring af projekter og teams. Du bliver klædt på til at arbejde teoretisk og praktisk med centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser.

Dit udbytte

Med faget får du kompetencer til at foretage økonomisk budgettering og følge op på mindre udviklingsprojekter og daglig drift. Du bliver i stand til at anvende erhvervsøkonomiske løsningsmodeller i dit daglige arbejde.

Du lærer bl.a. at: 

  • anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til investering, finansiering og økonomistyring relateret til udviklingsprojekter og drift
  • anvende principper for valg mellem forskellige investeringsforslag
  • anvende metoder, der knytter sig til økonomisk optimering
  • anvende centrale metoder til at udarbejde resultat-, likviditets- og balancebudgetter, herunder vurdere virkningen af ændringer i budgetforudsætninger, samt foretage budgetopfølgning

Indhold

  • Investering og finansiering
  • Økonomistyring
  • Budgettering

Syv ugers undervisning og eksamen

Undervisningsformen er praksisnær og veksler mellem underviseroplæg, diskussioner, øvelser og opgaver – individuelt, i teams og samlet. Vi lægger vægt på, at du som studerende involverer dig og deltager aktivt. 

Vi gennemfører faget sammen med faget ’organisering’ over en periode på syv uger. I perioden er der syv undervisningsdage fra 8.00-16.00 og en eksamensdag. Derudover er der selvstudium i form af læsning, opgaveskrivning samt sparring med fx medstuderende og kolleger. 

Du afslutter faget med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt en synopsis.

Pris

Prisen er ekskl. bøger.

Du kan vælge selv at betale eller få det betalt af din arbejdsgiver.

Hvis du er overenskomstansat, kan du søge midler via en en kompetencefond (via din overenskomst). Du kan fx søge Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), hvor du kan få tilskud til deltagergebyr, undervisningsmateriale mv.

Er du i tvivl, så spørg din fagforening om dine muligheder.

En del af en akademiuddannelse

‘Organisering’ er et akademifag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion. En akademiuddannelse er en statsanerkendt, kompetencegivende efteruddannelse og eksamen på akademiniveau.

Faget giver 5 ECTS-point. Du kan senere tage andre fag og få en hel akademiuddannelse. En akademiuddannelse består af fag svarende til 50 ECTS-point og et afgangsprojekt på 10 ECTS-point.