Bioteknologi

Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Med 'bioteknologi' får du både teoretisk og praktisk introduktion til bioteknologi. Du opnår også forståelse for fermentationsteknikker, samt oprensning og kvantificering af rekombinant enzym. 

Målgruppe

'Bioteknologi' er en del af akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, men anbefales også til dig der arbejder som laborant  eller tekniker og ønsker at opdatere dine kompetencer inden for bioteknologi.

Indhold

 • Mikroorganismers opbygning, ernæring og metabolisme
 • Mikroorganismers vækst og fermenteringsteknik
 • Genmodificering af mikroorganismer
 • Anvendelse af GMO i industriel produktion
 • Proteiner og enzymer
 • Oprensning af proteiner og enzymer samt kvali- og kvantitative analyser
 • Enzym kinetik

Dit udbytte

Med 'bioteknologi' får du:

 • teoretisk viden omkring eu- og prokaryotiske organismer
 • forståelse for fermentering og bioreaktor
 • kendskab kloning og genmodificering
 • kompetencer til at oprense proteiner og enzymer og bestemme disse kvalitativt og kvantitativt
 • kompetencer til at planlægge, udføre og dokumentere fermenteringsforsøg.

Undervisningen

Undervisningen foregår som blended learning. Det betyder, at der er en del selvstudie suppleret med undervisning/spørgetimer via Skype. Undervisning der involverer praktisk laboratoriearbejde foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

'Bioteknologi' forløber over 12 uger, og undervisningspunkter og omfang variere fra uge til uge. Den del af undervisningen, der kræver fysisk fremmøde, er fordelt på 8 dage med laboratoriearbejde og 1 til eksamen.

Eksamen og ECTS-point

'Bioteknologi' afsluttes med en mundtig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftligt afrapportering af gennemført praktisk arbejde. Bedømmelsen sker efter 7-trinsskalaen. 'Bioteknologi' giver '10 ECTS-point. 

Fleksibel efteruddannelse

'Bioteknologi' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Bioteknologi' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'bioteknologi' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her