Bekendtgørelser og standarder

Akademiuddannelsen i el-installation

I faget 'bekendtgørelser og standarder' arbejder du med tekniske-, sikkerhedsmæssige- og kvalitetsledelsesmæssige opgaver som skal kvalificere dig til at arbejde i en autoriseret el-installationsvirksomhed.

Efter endt forløb kan du indgå i dialog og samarbejde med kunder og leverandører om bekendtgørelser og standarder på det el-tekniske område, samt håndtere udviklingsorienterede opgaver i relation til professionen som el-installatør.

'Bekendtgørelser og standarder' forudsætter beståelse af faget 'installationer og el-forsyningsanlæg'.

Indhold

  • Varetage tekniske-, sikkerhedsmæssige- og kvalitetsledelsesmæssige opgaver som kvalificeret person i en autoriseret el-installationsvirksomhed.

Dit udbytte

Når du har taget 'bekendtgørelser og standarder' får du: 

  • viden om gældende autorisationslovgivning og gældende elsikkerhedslov
  • forståelse for Stærkstrømsbekendtgørelsens krav vedrørende dimensionering, udførelse og idriftsættelse af el-tekniske installationer omfattet af elsikkerhedsloven
  • viden om projektering og dimensionering af el-tekniske installationer der er omfattet af elsikkerhedsloven
  • forståelse for projektering og dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet
  • viden om kommissorium for opgavekommission, der udarbejder autorisationsprøver

Eksamen og ECTS

'Bekendtgørelser og standarder' afsluttes med en skriftlig prøve, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. Faget giver 5 ECTS point

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Bekendtgørelser og standarder' er et fag på akademiuddannelsen i el-installation, der er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Vil du tage en hel uddannelse, men er i tvivl om sammensætning af fag, kan du kontakte os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160.