Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads

Akademiuddannelsen i byggekoordination

Indretningen af byggepladsen er et vigtigt led i udførelsen af et byggeri. Det er denne, der skaber de rette betingelser for arbejdet og transport, hvorimod en uhensigtsmæssig indretning besværliggør byggeprocessen.

Formålet med modulet er primært at give den studerende et beslutningsgrundlag for planlægning og gennemførelse af opgaver i forbindelse med indretning og drift af en byggeplads, herunder anvendelse af styringsredskaber og opfølgningsværktøjer.

Indhold

 • Planlægning og byggeledelse
 • Byggepladslogistik og materialehåndtering (fx TRIMBYG/LEAN)
 • Værktøjer til planlægning og opfølgning (byggepladsplan, tidplaner, budgetter mm.)
 • Tilbud og økonomi (hvad koster indretningen og driften af en byggeplads?)
 • Byggepladsens fysiske indretning (indhegning, trafik, forsyninger, skurby, belysning, stillads, lagerplads, byggekraner mm.)
 • Sikkerhed og skiltning på byggepladsen (fx PSS, APV)
 • Vinterforanstaltninger
 • Bæredygtighed i relation til byggepladsen (fx i forhold til DGNB, udtørring, elforbrug).

Dit udbytte

Når du har taget 'Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads', kan du: 

 • lede og drive en mindre/mellemstor byggeplads
 • håndtere et udbudsmateriale specifikt i relation til byggepladsdriften, herunder foretage tværfaglig granskning, afgive tilbud på grundlag af en entreprenørkalkulation indeholdende indhentede tilbud fra underentreprenører, leverandører og producenter
 • håndtere samarbejdet imellem bygherre, rådgivere, udførende fag/-underentreprenører, egne håndværkere, leverandører og producenter om gennemførelsen af byggepladsdriften.

Eksamen og ECTS

'Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads' giver 5 ECTS-point. 

'Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads' afsluttes med en mundtlig eksamen på baggrund af godkendt byggeprojekt med fokus på byggepladsdrift.

Fleksibel efteruddannelse

'Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i byggekoordination, som er en del af det merkantile fagområde. 

'Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser, og du kan tage faget som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål, eller book en karrieresamtale her.