Automationsdesign

Med ’automationsdesign’ får du en række tekniske udviklingsværktøjer, så du kan designe, dimensionere, programmere og konfigurere reguleringer inden for procesområdet og automationsområdet.

Du bliver kvalificeret til at konfigurere forskellige former for industriel kommunikation, så du kan håndtere projektudvikling i alle dets faser. Du lærer at strukturere og kvalitetssikre løsninger, så de dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer.

Faget 'automationsdesign’ kræver, at du har forudsætninger svarende til faget 'el-teknologi og integrerede automatiske enheder'.

Indhold

  • Konfiguration og programmering af automatiske anlæg
  • Teknologi og gældende regler for udvikling af automatisk anlæg
  • Reguleringsteknologi
  • Operatørinterface
  • Kommunikationsteknologi

Udbytte

’Automationsdesign’ er for dig, der ønsker værktøjer til at:

  • designe, dimensionere, programmere og konfigurere reguleringer inden for procesområdet og automationsområdet
  • konfigurere forskellige former for industriel kommunikation
  • strukturere og kvalitetssikre løsninger, der dokumenteres og udføres efter gældende regler og normer
  • tilegne dig ny viden inden for styrings- og reguleringsområdet

Eksamen og ECTS

Faget ’automationsdesign’ afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et individuelt kort projekt. ’Automationsdesign’ giver 10-ECTS-point

Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår på:

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10 (Navitas)
8000 Aarhus C
Find vej >>