Arbejdsmiljørigtig ledelse

Få arbejdsmiljøet ind under huden og bliv en endnu bedre leder

Arbejdsmiljøcentret har i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus udarbejdet et forløb målrettet ledere og arbejdsmiljørepræsentanter med talent for. og lyst til. at blive endnu dygtigere inden for arbejdsmiljøledelsesområdet.

Indhold

Med faget 'arbejdsmiljørigtig ledelse' opnår du kompetencer til at kunne tage professionelt del i ledelsen af planlægningen og udførelsen af tiltag og processer af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Du kommer bl.a. til at arbejde med disse centrale temaer:

  • Ledelse af systematiske arbejdsmiljøarbejde, herunder metode og processer
  • Ledelse af forebyggende processer inden for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø
  • Ledelse af processer i virksomheden
  • Arbejdsmiljøstandarder

Udbytte

Når du har taget 'arbejdsmiljørigtig ledelse' kan du:

  • Håndtere udviklingsorienterede situationer og processer inden for ledelse af arbejdsmiljø området.
  • Tage professionel del i planlægningen og udførelsen af arbejdsmiljøledelses arbejdet, og vil kunne arbejde proaktivt og systematisk for et sikkert og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
  • Lede forebyggende processer herunder foretage risikovurdering af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø

Sådan arbejder vi

Grundlaget for undervisningen er din dagligdag. Det er derfor vigtigt, at du selv er aktiv og bidrager med dine egne erfaringer. Din læring sker i et miks, hvor du får ny viden gennem oplæg og refleksion - og ikke mindst gennem sparring i mindre grupper i forhold til praksisnære problemstillinger.

Undervisningen varetages af to kompetente undervisere fra henholdvis Arbejdsmiljøcentret og Erhvervsakademi Aarhus, som har en bred faglig og praktisk erfaring inden for ledelse af arbejdsmiljø området.

Eksamen og ECTS

Du går til eksamen i faget ”arbejdsmiljøledelse”, som giver 10 ECTS-point. 'Arbejdsmiljøledelse' afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i et individuelt skriftligt projekt (maksimalt 8 normalsider). Du får en karakter efter 7-trinsskalaen.