Analytisk kemi

Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Med 'analytisk kemi' får du en introduktion til praktisk analytisk kemi, eksemplificeret ved kromatografiske og fotometriske metoder.

Målgruppe

'Analytisk kemi' er en del af akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, men anbefales også til dig der arbejder som laborant  eller tekniker og ønsker at opdatere dine kompetencer inden for analytisk kemi.

Indhold

  • Metoder og teknikker i kemiske analyser
  • Kvantificeringsprincipper
  • Principper for kvalitetssikring af udstyr, metoder og resultater i det kemiske laboratorium
  • Beregninger af reagenser og opløsninger
  • Instrumentering

Dit udbytte

Når du har taget 'analytisk kemi' kan du:

  • udvælge, klargøre og anvende basalt analyseudstyr
  • udføre kemiske analyser
  • foretage simpel metodeoptimering
  • kvalitetssikre og vurdere kemiske analyseresultater
  • foretage og anvende kvantitative beregninger.

Undervisningen

Undervisningen foregår som blended learning. Det betyder, at der er en del selvstudie suppleret med undervisning/spørgetimer via Skype. Undervisning der involverer praktisk laboratoriearbejde foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Allé 8, 8260 Viby J.

Den del af undervisningen, der kræver fysisk fremmøde, ligger i de 3 sidste uger i forløbet. 6 dage, heraf 4 med laboratoriearbejde og 1 til eksamen.

Undervisningsmaterialer

Helle Jeppesen et al: Analyseteknik, 4. udg. 2013.
Udleverede noter og laboratorievejledninger
Videofilm

Eksamen og ECTS

'Analytisk kemi' afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en skriftlig afrapportering af gennemført praktisk arbejde. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen. 'Analytisk kemi' giver  5 ECTS-point.

Fleksibel efteruddannelse

'Analytisk kemi' er et retningsbestemt fag på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi, som er en del af fagområdet for service, produktion, it, bygge og anlæg. 'Analytisk kemi' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'analytisk kemi' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her