Afgangsprojekt

Akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Du vælger et emne - gerne med udgangspunkt i en konkret virksomhed.

Formålet er, at du demonstrerer evne til at gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens rammer.

Afgangsprojektet skal emnemæssigt understøtte de moduler, du har valgt. Du i afgangsprojektet demonstrere evne til at:

  • formulere og afgrænse problemstillingen
  • vurdere og vælge relevant faglig metode
  • anvende valgte metode i en praksisnær problemløsning
  • præsentere problemstilling, teori- og metodevalg, problemløsning og konklusion i rapportform
  • præsentere og underbygge rapporten i mundtlig såvel som visuel form.

Eksamensform

Skriftligt eksamensprojekt med mundtlig eksamination.