Årsrapport og regnskabsanalyse

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Med 'årsrapport og regnskabsanalyse' får du indsigt i grundlæggende regnskabslovgivning. Du bliver i stand til at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter og til at se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering.

Du får viden om og kommer til at forstå anvendt praksis, teori og metode i forhold til regnskabslovgivning og –analyse.

Indhold

 • Hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder bogføringslovgivningen
 • Formålet med og indholdet af en regnskabsanalyse
 • Årsregnskabslovgivning og –opbygning, herunder regnskabsklasser
 • Årsrapportens formål og indhold
 • Driftsøkonomiske regnskaber kontra skatteregnskaber - og andre regnskabsformer
 • Virksomhedsanalyse
 • Risikoafdækning og -styring
 • Værdiansættelse af virksomheder.

Dit udbytte

Når du har gennemført 'årsrapport og regnskabsanalyse', kan du:

 • anvende centrale metoder og redskaber til at læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser
 • omarbejde simple driftsøkonomiske regnskabsuddrag til skattemæssige betragtninger – og omvendt
 • omarbejde et årsregnskab til analysebrug
 • opstille en samlet regnskabsanalyse inkl. rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet, kapitaltilpasning og likviditet
 • analysere børsnoterede nøgletal
 • opstille konklusioner ud fra den samlede regnskabsanalyse
 • anvende regnskabsanalysen til kreditvurdering
 • beskrive risici samt anvise værktøjer til risikoafdækning
 • forklare indholdet af enkelte værdiansættelsesmetoder
 • arbejde selvstændigt og i teams omkring opgaver vedr. virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse
 • tilegne dig ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer i relation til virksomhedens eksterne årsrapport og regnskabsanalyse.

Eksamen og ECTS-point

'Årsrapport og regnskabsanalyse' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve. 'Årsrapport og regskabsanalyse' svarer til 10 ECTS-point. 

Fleksibel efteruddannelse

'Årsrapport og regnskabsanalyse' er et valgfag på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring, som er en del af det merkantile fagområde. 'Årsrapport og regnskabsanalyse' kan ligeledes indgå som et valgfag på andre akademiuddannelser.

Du kan også tage 'årsrapport og regnskabsanalyse' som et enkeltstående uddannelsesforløb.

Ønsker du senere en hel akademiuddannelse, kan der dog være begrænsninger eller specifikke anbefalinger i fagrækkefølgen. Kontakt os på deltid@eaaa.dk eller telefon 7228 6160, hvis du har spørgsmål. Eller book en karrieresamtale her