Praktiske oplysninger

Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

Tid og sted

Den praktiske del af undervisningen, som involverer laboratoriearbejde er primært tilrettelagt som dagsundervisning og foregår på Hasselager Allé 8, 8260 Viby J. 

Blended learning

Undervisningen på mange af vores fag på akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi foregår som blended learning.

Det betyder at undervisningen er en blanding af selvstudie, undervisning via Skype og praktisk undervisning med fysisk fremmøde.

Indledende fag og studieteknik

Inden du starter kan du tage en række indledende fag ’indledning til kemi og kemiske beregninger’ og ’indledende teknisk matematik'.

Inden studiestart har du desuden mulighed for at tage et kursus i studieteknik.

Eksamen

Du finder info  mere om regler, retningslinjer og klagevejledninger i forbindelse med eksamen her >>

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her >>