Uddannelsens opbygning

- akademiuddannelse i ledelse

Uddannelsen består af seks fag af hvert et halvt års varighed - typisk med undervisning en gang om ugen. Vi tilbyder både dag- og aftenundervisning.

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, to valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point før du kan begynde på afgangsprojektet.

Du kan tage en hel uddannelse, et enkelt fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Ønsker du at tage hele akademiuddannelsen i ledelse, så anbefaler vi, at du starter med ’ledelse i praksis’, ’organisation og arbejdspsykologi’ eller det valgfag, du synes lyder spændende. Faget ’det strategiske lederskab’ passer bedst som det sidste fag, inden du skal skrive dit afgangsprojekt. 

Obligatoriske fag Ledelse i praksis
Organisation og arbejdspsykologi
Valgfag Valgfag 1
Valgfag 2
Obligatoriske fag Det strategiske lederskab
Afgangsprojekt - ledelse

Valgfag

Med valgfagene har du mulighed for at specialisere dig inden for et emneområde, som passer til dine behov og interesser.

Du skal have valgfag svarende til 20 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag svarende til 10 ECTS-point inden for fagområdet ledelse. Du kan derudover frit vælge valgfag, men fag fra andre fagområder end ledelse må højst udgøre 10 ECTS-point.

Vi udbyder følgende valgfag inden for fagområdet ledelse:
Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
Konflikthåndtering og coaching (10 ECTS)
Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
Personalejura (10 ECTS)
Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS) 
Projektledelse (10 ECTS) - Kan også anvendes som et valgfag fra et andet fagområde end ledelse. 

På akademiuddannelsen i ledelse har jeg lært at læse mennesker og fået teknikker til at undgå konflikter og opbygge mine ansattes gejst og motivation.

— Simen Persoons, køkkenchef, Aarhus Kommune

Læs mere om Simens og andres erfaringer med akademiuddannelsen i ledelse