International markedsføring og analyse

Med ’international markedsføring og analyse’ lærer du at analysere og skabe overblik over virksomhedens markedssituation og salgspotentiale – herhjemme og internationalt. Du bliver i stand til at vurdere, hvordan virksomhedens potentiale udnyttes bedst muligt, og du får indsigt i de internationale forhold, der har indflydelse på markedsføringen. 

Du får kompetencer, så du i praksis kan bidrage med analyse af og forslag til virksomhedens markedspotentiale. Du lærer at analysere virksomhedens nationale og internationale handel, herunder markedsmæssige forhold som købsadfærd og -kriterier. Du får værktøjer til at planlægge og gennemføre markedsanalyser og foretage segmentering af markedet, udvælgelse af kundemålgrupper og positionering af virksomheden og dens produkter/ydelser. Du bliver i stand til at planlægge og gennemføre internationalisering af virksomheden og udvælge nye markeder. 

Vi anbefaler, at du tager faget ’afsætningsstrategi’, før du starter.

Indhold

 • Markedsinformationssystemer: 
  - Dataindsamling og -kilder 
  - Markedsanalyseprocessen 
  - Markedspotentiale og –prognoser.
 • Kunders købsadfærd og -kriterier på BtC- og BtB-markeder
 • Segmentering, valg af kundemålgrupper, differentiering, branding og positionering
 • Internationalisering: 
  - Internationaliseringsprocessen 
  - Markedsudvælgelse 
  - Markedsindtrængningsstrategi.
 • Metode: 
  - Rapportskrivning 
  - Metoder til markedsanalyse.

Dit udbytte

Når du har taget faget, kan du:

 • planlægge og gennemføre markedsundersøgelser og vurdere konkrete situationer med udgangspunkt i virksomhedens markedsinformationssystem
 • forstå internationaliseringsprocesser, markedsudvælgelse og indtrængningsstrategier
 • beskrive, analysere og vurdere købsadfærd og -kriterier på både BtB- og BtC-markeder
 • gennemføre markedssegmentering, udvælge kundemålgrupper, udarbejde differentierings- og positioneringsstrategier og arbejde med branding
 • identificere virksomhedens markeds- og salgspotentiale og finde løsninger til at udnytte potentialet bedst muligt
 • anvende centrale metoder og værktøjer inden for feltet og vurdere praksisnære problemstillinger
 • formidle problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere
 • indsamle og analysere markedsdata og foretage købsadfærdsanalyser
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

Eksamen og ECTS-point

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i en projektrapport. Faget svarer til 10 ECTS-point.