Study4player

- tag en fleksibel akademiuddannelse i international handel og markedsføring med profil i salg

Vi tilbyder akademiuddannelsen i international handel og markedsføring med profil i salg som et særligt tilrettelagt forløb for dig, som ønsker mere fleksibilitet i din salgsuddannelse.

Udnyt og skab dit sælger-gen

På uddannelsen lærer du at planlægge og gennemføre salgs- og markedsføringsaktiviteter på et professionelt niveau. Du trænes i at anvende effektive værktøjer, så du kan kommunikere målrettet og sælge med succes til forskellige kundetyper. Du får viden inden for salg, salgsledelse, markedsføring, kommunikation, forhandlingsteknik, kulturforståelse og afsætningsstrategi.

Med en akademiuddannelse kan du varetage mange forskellige jobs inden for salg, service og marketing fx som salgskonsulent, key account manager, salgschef, marketing koordinator eller salgskoordinator.

Målgruppe

Uddannelsen er for dig, som vil arbejde med salg og markedsføring. Forløbet ”Study4player” er særligt målrettet elitesportsudøvere, som ikke har mulighed for at følge almindelige undervisningsforløb. Uddannelsen er også åben for andre, som ønsker en mere fleksibelt og individuelt tilrettelagt uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af fem fag og et afgangsprojekt. Hvert fag svarer til 10 ECTS-point og uddannelsen svarer til 60 ECTS-point.

Vi udbyder ét nyt fag pr. halve år. Klik på de enkelte fag for at læse mere: 

Forløb Tidspunkt Pris Startdato
Afgangsprojekt international handel og markedsføring - salg Dag 6.900 Uge 6
Afsætningsstrategi Dag 5.200 Forår 2019
International markedsføring og analyse Dag 5.200 11-01-17
Markedsføring og forhandling Dag 5.200 Efterår 2017
Salgspsykologi og grundlæggende salg Dag 6.700 Forår 2018
Strategisk salg Dag 5.200 Efterår 2018

Prisen er ekskl. materialer og forplejning. 

Du har også mulighed for at læse fagene om aftenen, se udbuddet her >>

Du kan tage hele uddannelsen som et deltidsstudium over 3 år, eller du kan tage de enkelte fag som selvstændige forløb efter nærmere aftale. Du kan tage fire fag og blive merkonom, eller du kan tage alle seks fag og få en fuld akademiuddannelse.

Alle fag afsluttes med en eksamen, som tager udgangspunkt i en projektopgave om en konkret salgsopgave. Eksamen foregår i Aarhus eller online efter individuel aftale.

En akademiuddannelse giver direkte adgang til uddannelse på diplomniveau, fx diplom i international handel og markedsføring.

Fleksibel tilrettelæggelse

Fagene gennemføres som blended learning, som er en blanding af forelæsninger og online undervisning. Desuden får du en fast tilknyttet mentor under hele uddannelsen.

Forelæsningerne foregår over fem dage med undervisning på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, Viby. Her arbejder du med konkrete cases sammen med dine medstuderende og underviseren. Det er muligt at læse op på faget selv, hvis du er forhindret i at deltage i forelæsningerne.

Mellem forelæsningerne deltager du i seks online lektioner. Her arbejder du interaktivt med opgaver, som følges af din mentor. Datoerne for de online lektioner aftales på første undervisningsdag.

Du får tilknyttet en personlig mentor under forløbet, som skal give dig et bedre overblik og skabe sammenhæng i din uddannelse. Mentor er Brian Kruse Jacobsen, markedschef og underviser på forløbet. Brian har mange års erfaring med forretningsudvikling, strategisk salg samt ledelse. 

Dit udbytte

Du får:

  • en praksisnær uddannelse med værktøjer, som du kan anvende direkte i dit job
  • effektive værktøjer til at planlægge og gennemføre salg og markedsføring succesfuldt
  • kompetence til at udarbejde salgs- og marketingplaner
  • indsigt i markedsanalyse
  • færdigheder i effektiv kommunikation og forhandling med mange forskellige kundetyper
  • viden om sociale medier og opbygning af brand
  • færdigheder i præsentationsteknik og gennemslagskraft.