Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet. 

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Projektledelse (10 ECTS)
Anvendt økonomi (5 ECTS)
Organisering (5 ECTS)

Innovationslinjen

Innovationsledelse (10 ECTS)
Konceptudvikling (5 ECTS)

Uddannelsen kan tones i to retninger, innovation eller produktion. På Erhvervsakademi Aarhus udbyder vi kun innovationslinjen.

Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse, men begrænset mulighed for selv at vælge valgfag. Du kan også vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Valgfag

Valgfag skal udgøre 15 ECTS-point. Du skal minimum vælge valgfag svarende til 5 ECTS-point inden for den valgte uddannelse. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 10 ECTS-point. Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point, valgfag fra andre fagområder, må højst udgøre 10 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Vi udbyder følgende valgfag på akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion:

Forretningsmodeller (5 ECTS)
Iværksætteri i praksis (10 ECTS)

Ønsker du en akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion med fokus på ledelse, anbefaler vi følgende valgfag fra akademiuddannelsen i ledelse:

Ledelse i praksis (10 ECTS) 

Se oversigt over alle vores fag >>

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - Innovation, produkt og produktion (10 ECTS)