Uddannelsens opbygning

- akademiuddannelse i innovation, produkt og produktion

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet. 

Innovation eller produktion

Du kan tone uddannelsen i to retninger alt efter interesseområde: Innovation eller produktion.

Vi anbefaler, at du på innovationslinjen tager projektledelse, før du begynder på innovationsledelse.

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Projektledelse (10 ECTS)
Anvendt økonomi (5 ECTS)
Organisering (5 ECTS)

Innovation

Innovationsledelse (10 ECTS)

Produktion

Produktionsoptimering (10 ECTS)

Valgfag

Valgfag skal udgøre 20 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag svarende til 5 ECTS-point inden for uddannelsen. Du kan derudover frit vælge valgfag fra andre fagområder, men de må højst udgøre 15 ECTS-point.

Se oversigt over fagområder >>

Vi anbefaler, at du vælger blandt følgende valgfag:

Forretningsmodeller (5 ECTS – udbydes i forlængelse af konceptudvikling)
Konceptudvikling (5 ECTS)
Kvalitetsoptimering med Six Sigma (10 ECTS)
Kvalitet, miljø og sikkerhed (HSE) (10 ECTS)
Produktionsoptimering Iværksætteri i praksis (10 ECTS)

Se oversigt over alle vores fag >>

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt - Innovation, produkt og produktion (10 ECTS)