Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i el-installation

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

For at opnå fuld autorisation i EL

Valgfag

Hvis du ikke ønsker fuld autorisation i el, skal valgfag udgøre 10 ECTS-point.

Du kan også vælge valgfag uden for uddannelsens faglige område. Disse skal understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte. Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om valg af fag for uddannelsens faglige område.

Se oversigt over fagområder >>

Afgangsprojekt

  • Afgangsprojekt - el-installation (10 ECTS) - beskrivelse kommer snart