Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i automation og drift

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag svarende til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Du kan tone uddannelsen i to retninger alt efter interesseområde: Offshore, olie og gas eller industri.  Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse, men begrænset mulighed for selv at vælge valgfag. Du kan også vælge selv at sammensætte valgfag. 

Klik på de enkelte fag for mere information:

Obligatoriske fag

Offshore, olie og gas

Industri

Valgfag

På uddannelsesretningerne 'offshore, olie og gas' og 'industri' kan du vælge ét valgfag svarende til 5 ECTS-point. 

Hvis du ikke vælger en uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 25 ECTS-point. Du skal min. vælge valgfag svarende til 15 ECTS-point inden for fagområdet service, produktion, it, bygge og anlæg. De retningsbestemte fag kan også indgå som valgfag.           

Du kan også vælge valgfag uden for uddannelsens faglige områdemen de må højst udgøre 10 ECTS-point. Disse skal understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte. Kontakt os hvis du ønsker vejledning om valg af fag den for uddannelsens faglige område.

Se oversigt over fagområder >>

Afgangsprojekt

  • Afgangsprojekt - automation og drift (10 ECTS) - beskrivelse kommer snart